Bestel hier
het boek Arthur Stam

EXPOSITIE VAN DE WAL, STAM EN KRAUSE - SEPTEMBER/OKTOBER 2018 - WTC ROTTERDAM ART GALLERY Opening 2 september 2018 van 16 tot 18 uur. Meer info: 010 - 405 17 81

 Expositie Arthur Stam

Ruimte Remmelink, Voorstraat 14 Delft
van zondag 10 maart tot en met 13 april

VERDWENEN VERMEER EN VERDER

een ruimtewandeling.

De oorspronkelijk Delftse schilder Arthur Stam (in 1953 geboren in Delft, sinds 1985 woonachtig in Rotterdam) maakte in 1998 een aantal ruimtelijke schilderstudies: kleine,enigszins perspektivisch gevormde kastjes, met beschilderde plastische vormen.

In aansluiting hierop ontstond stapsgewijs een perspektiefkast naar een verdwenen Vermeer:
"Daer een Seigneur zyn handen wast, in een doorsiende kamer, met beelden"

Door deze omschrijving in een veilingcatalogus (Amsterdam 1696) weten we dat het schilderij bestaan heeft, maar het is waarschijnlijk verloren gegaan en het is niet meer bekend hoe het eruit heeft gezien.

Door deze driedimensionale vorm te kiezen heeft Stam de sfeer van een vervalsing vermeden.
Wel is getracht zoveel mogelijk het beeld van een Vermeer op te roepen.

Aan dit bewerkelijke curiosum is met grote tussenpozen gewerkt, pas in 2012 heeft het zijn definitieve vorm gekregen.

Kortom: een gedroomde, getimmerde, gesneden en beschilderde ode aan de Delftse meester, door geboren Delftenaar Arthur Stam.

Ruimte Remmelink laat ook een moderne variant zien, schilderijen en ruimtelijke werken over Tuinen, tuinhuisjes en tuinstillevens.

Arthur Stam zal zaterdag 23 maart om 20.00 uur in de galerie een lezing geven over de "verdwenen Vermeer".